Ravintolisät nivelrikon hoidon tukena osa 3: Glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti

Markkinoilla on tarjolla runsaasti erilaisia suun kautta annettavia lemmikkien ravintolisiä, jotka tähtäävät nivelrikon oireiden helpottamiseen ja sairauden hidastamiseen. Ravintolisien vaikutusmekanismit voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään:

  • Uusien kudosten rakentamiseen käytettävät komponentit (esimerkiksi glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti)
  • Ravintolisät, joilla on anti-inflammatorisia ominaisuuksia (omega-3-rasvahapot) (lue lisää täältä)
  • Ravintolisät, jotka parantavat normaaleja fysiologisia toimintoja (vitamiinit ja mineraalit) (lue lisää täältä)

Nivelrikon hoidon tukena voidaan joskus käyttää glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia. Nämä ravintolisät esitellään samassa tekstissä, sillä eläimille on markkinoilla tarjolla useita erilaisia glukosamiini+kondroitiinisulfaatti -yhdistelmätuotteita.

Glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti osallistuvat uuden rustokudoksen muodostamiseen – niistä muodostetaan glykosaminoklykaaneja ja proteoglykaaneja, joista rakennetaan edelleen uutta rustokudosta.

Tutkimuksin on osoitettu, että tulehduskipulääkkeisiin verrattuna glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti eivät lievitä kipua yhtä tehokkaasti ja näiden ravintolisien teho ilmenee kohtalaisella viiveellä (jopa vasta 70 päivän käytön jälkeen). Tutkimuksissa havaittiin kuitenkin parannusta esimerkiksi kipuasteikoissa ja nivelrikkoisen raajan painon varauksessa, kun tutkittavat eläimet saivat glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia. Ravintolisäkuurilla ei havaittu vaikutusta kuitenkaan ontuman vakavuuteen tai nivelten liikeratoihin.

Glukosamiini säätelee kollageenin tuotantoa rustokudoksessa ja sillä on mahdollisesti lieviä anti-inflammatorisia vaikutuksia. Glukosamiinia on saatavilla erityyppisinä valmisteina (esim glukosamiinisulfaatti ja glukosamiinihydrokloridi), mutta valmisteiden välillä varsinaisen glukosamiinin hyödynnettävyys (biosaatavuus) vaihtelee. Ihmistutkimuksissa paras biosaatavuus on todettu glukosamiinisulfaatilla (crystalline glucosamine sulphate), jolla oli tutkimuksessa myös paras teho polven nivelrikkoon (Setnikar &Rovati 2001). Hydrokloridi -muotoisella (HCl) glukosamiinilla on ollut ainakin ihmistutkimuksissa vaihteleva teho. Tämän ajatellaan johtuvan glukosamiinin epätasaisista pitoisuuksista HCL-pohjaisissa ravintolisissä, sekä huonommasta biosaatavuudesta (hyödynnettävyys) suun kautta annosteltuna. Koirilla tehdyissä tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia: yhdessä tutkimuksessa glukosamiinihydrokloridin biosaatavuus oli 12 % ja glukosamiinisulfaatin saatavuus vain 5 % (1).

Glukosamiinisulfaatin valmistusta säädellään yleensä tarkemmin ja siksi sen laatu on oletettavasti tasaisempaa glukosamiinihydrokloridiin verrattuna (2). Monissa eläimille suunnatuissa valmisteissa on glukosamiinihydrokloridia tuotannon edullisuuden ja korkeampien pitoisuuksien (mg/g), mutta on hyvä pitää mielessä, että suuri pitoisuus ei aina ole yhteydessä vaikuttavan aineen imeytymisen tasoon (1).

Kondroitiinisulfaatin vaikutus nivelrikon tukihoidossa perustuu rustokudoksen uusiutumisen lisäksi sen kykyyn hillitä nivelnesteessä ja rustossa nivelrustoa tuhoavien entsyymien toimintaa. Puhtaan kondroitiininsulfaatin annostuksena voidaan yleisesti pitää 13–15 mg/kg päivässä suun kautta, joissain lähteissä jopa 30 mg/kg päivässä (3,4). Kondroitiinisulfaattia on saatavilla myös yksittäisenä valmisteena, mutta lemmikeille suunnatuissa valmisteissa se on usein yhdistetty glukosamiinin ja muiden vaikuttavien aineiden kanssa.

Eläimille ei ole olemassa yhtenäistä annostusohjetta glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin yhdistelmävalmisteista, koska tutkimuksissa on käytetty vaihtelevasti erilaisia glukosamiini+kondroitiini -valmisteita eri annoksilla. Näistä syistä ei voida antaa yksiselitteisiä annostusohjeita näille ravintolisille. Seuraathan siis tuotteen valmistajan tai eläinlääkärin annostusohjeita. Jos haluat kokeilla glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia lemmikkisi nivelrikon hoidossa, on hyvä varautua seuraamaan vastetta useiden viikkojen (6-8 vk) ajan ennen johtopäätösten tekoa.

Käytetyt lähteet:

  1. Bhathal A et al. Glucosamine and chondroitin use in canines for osteoarthritis: A review. 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5356289/
  2. Setnikar I, Rovati LC. Absorption, distribution, metabolism and excretion of glucosamine sulfate. A review. 2001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11642003/
  3. Plumb DC. Plumb’s Veterinary Drug Handbook. Wiley Blackwell. 2019.
  4. Gaynor JS, Muir WW. Handbook of Veterinary Pain Management. Elsevier. 2015.

Kommentoi